Register
* Display Name:
* Email Address:
* Password:
Please use a password that is a minimum of 8 characters. For security reasons we also recommend using upper and lower case, symbols and numbers.

* Your Games
* Captcha:
Please fill in captcha below to confirm you are human:

Registration Agreement
Som medlem och representant av Vanir Gaming, så lovar jag att upprätthålla de regler som Vanir Gaming står för, nämligen:
  • Alla ska med, vi gör ingen skillnad på hudfärg, sexuell läggning eller religion.
  • Vi spelar schyst både mot medspelare och motspelare. Alla former av fusk föraktas.
  • Jag är medveten om att jag måste göra en apply för det spel jag ska ansluta till efter att jag skapat detta konto.
  • Vi tillämpar Datainspektionens regler för GDPR, vi lagrar bara det vi behöver och vi lämnar inte vidare några uppgifter till någon annan. Du kan även be om ett utdrag för att få veta exakt vad vi har för info om dig, lagrad.

Genom att gå vidare med min registrering så lovar jag att det är min avsikt att följa dessa enkla regler och jag förstår att brott mot dessa regler kan innebära uteslutning ur Vanir.

I accept the terms of service and privacy policy: